Kızlık Zarı Dikimi Antalya

Kızlık Zarı Dikimi Kızlık Zarı Dikimi Ankara

Çeşitli nedenler sonucunda yırtılan bikir zarı yanında dinç kızlarda ağır anlamda ruhsal travmalara oluşturan olabiliyor. En fazla maruz kalınan sorunlardan olan bekâret zarı yırtılması ise mazi dönemlere nispeten zaman daha faziletli teknolojili tıbbi tedavi yöntemleri sayesinde kalıcı olarak sağaltma edilebiliyor. Vajina estetiği arasında mekân saha bekâret zarı dikimi artık daha kılgı bir biçimde gerçekleştirilebiliyor. Bu sayede bireylerin zamandan da artırım etmesi söylenti konusudur. Kızlık zarı dikimi başkaca mazi yıllara oranla zaman henüz orantılı fiyat tarifesinden gerçekleştiriliyor. Bu sayede bireylerin kazançlı anlamda da avantajlı olması güfte konusudur.

Kızlık Zarı Dikimi Nedir?

Kızlık zarı dikimi, vajina içerisinde durum alan okunuşu yürüteç ağına benzer bakirlik zarının çeşitli nedenler sonucunda yırtılmasıdır. Kızlık zarı dikimi henüz fazla zat rızası haricinde gerçekleştirilen seksüel birliktelik ve alınan aşırı darbeler neticesinde yırtılmasıdır. Kendi rızası dışında seksüel münasebet sonrasında meydana gelen bekâret zarı yırtılmasında bireyler ruh bilimsel sorunlara da maruz kalabilir. Bu durumda uzman jinekoloji doktoruna referans yapılarak gerekli tedaviler alınabiliyor. Himenoplasti tedavisi olarak da tanımlanan erdenlik zarında tercihe göre kalıcı ve bulaşan iyileştirme uygulaması gerçekleştirilebiliyor. Kalıcı kızlı zarı tedavisi isminden okunuşu anlaşılacağı üzere yırtılan kızlık zarının kalıcı olarak iyileştirme edilmesidir. Geçici erdenlik zarı tedavisi ise, yırtılan kızlık zarının kısaca süreliğine dikilmesidir.

Kızlık Zarı Dikimi Neden Yapılır?

Kızlık zarı dikimi yapılması göre birçok sebepler kelime konusudur. Bireylerin bu menfi mevki neticesinde gülmeyen anlamda psişik sorunlara, travmalara okunuşu depresyona girmesi laf konusudur. Yırtılan kızlık zarı yanında bireylerde sağlam anlamda özgüven düşüklüğüne sebep olabiliyor. Bu hâl neticesinde ise bireylerin sorun okunuşu sosyal aktivitelerden gelişememiş çekilmesine illet olabiliyor. Kızlık zarının dikimi sayesinde bireyler geleceğe güvenle bakabiliyor. Sosyal aktivitelerini faziletli özgüven üzerinden gerçekleştirebiliyor. Bununla birlikte sıhhatli ve mesut bir yaşama sahip olabiliyor. Kızlık zarı dikimi bireylerse yaşam kalitesinin yükselmesi açısından olabildiğince önemlidir.

Kızlık Zarı Nasıl Bozulur?

image

Kızlık zarı oldukça elastik ve duygun bir yapıya sahiptir. Bu sebeple ekseriya aşırı darbelere maruz kalması durumunda yırtılması laf konusu olabiliyor. Yırtılan bakirlik zarı bazen kolayca başkalık edilmesine rağmen bazen belirtileri geç zamanlı olarak da başkalık edilebiliyor. Kızlık zarı bahusus ilk seksüel ilişkiyle beraberinde vajinaya etki yahut bigâne cisim üzerinden müdahale edilmesi sonucunda yırtılabiliyor. Kızlık zarının bozulup bozulmadığı kolayca anlaşılması açısından jinekoloji uzmanı tarafından yoklama yapılması gerekiyor. Bozulan kızlık zarı tercihe gereğince ilk devir veya tercih edilen herhangi bir süreç içerisinde tekrar onarılabilir.

Kızlık Zarı Muayenesi

Kızlık zarı muayenesi doktor kliniği üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu tedavi uygulamasında gizlilik prensibi olabildiğince önemlidir. Kızlık zarı dikimi büsbütün mahremiyet anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilir. Tamamen ağrısız okunuşu kedersiz bir şekilde gerçekleştirilen bakirlik zarı muayenesinde vajinanın aut ve iç dudakları tutularak aracısız yer yöne yasa çekilir. Bu sayede bakirlik zarının anatomik durumunun okunuşu durumda olduğu kolayca gözlemlenebilir. Bu kontrol yardımıyla bireyde asıl anlamda kızlık zarı yırtılıp yırtılmadığına müteveccih gözlemlemeler yapılarak hüküm verilebilir. Kızlık zarı muayenesi çoklukla birkaç dakika içerisinde gerçekleştirilir.